Podsumowanie I semestru 2014

      Możliwość komentowania Podsumowanie I semestru 2014 została wyłączona

31 stycznia 2014 r. odbył się w naszej szkole apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w których nasi uczniowie brali udział w pierwszym semestrze.

Pani Dyrektor w obecności całej szkolnej społeczności wręczyła dyplomy wszystkim laureatom, gratulując im osiągniętego sukcesu. Gratulacje złożyła też na ręce nauczycieli, pod kierunkiem których dzieci przygotowywały się do konkursów.

Następnie Pani Dyrektor dokonała podsumowania wyników nauczania i zachowania za I semestr. Z każdej klasy zostali wyróżnieni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu oraz uczniowie ze stuprocentową frekwencją.