Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny „A”
mgr Małgorzata Koszyk
wychowawca

Rada Rodziców:

  • Pani Beata Szymoniak
  • Pani Magdalena Sikoń
  • Pani Anna Tokarczyk

Oddział przedszkolny „B”
mgr Monika Baran
wychowawca

Rada Rodziców:

  • Pani Katarzyna Mordarska
  • Pani Monika Król
  • Pani Katarzyna Król