Klasa 7

Klasa VII

Wychowawca: mgr Maria Zoń

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Nowak Teresa
Członek: Pałka Urszula
Członek: Pietrzak Katarzyna

Samorząd klasowy:

Przewodnicząca: Aleksandra Jagieła
Zastępca przewodniczącej: Kamil Pałka
Skarbnik: Bartłomiej Nowak