Rada Rodziców

Rada Rodziców

 • przewodnicząca
  Pani Barbara Biedroń
 • zastępca przewodniczącej
  Pani Teresa Szewczyk
 • sekretarz
  Pani Anna Borucka
 • skarbnik
  Pani Urszula Pałka
 • członek rady
  Pani Agnieszka Bugajska
 • członek rady
  Pani Barbara Biernat
 • członek rady
  Pani Beata Szymoniak
 • członek rady
  Pani Monika Król
 • członek rady
  Pani Teresa Nowak