Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Pani Agnieszka Król

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:
Pani Marta Szumilas

Sekretarz Rady Rodziców:
Pani Kinga Tobiasz

Skarbnik Rady Rodziców:
Pani Beata Szymoniak

Członkowie Rady Rodziców:
Pani Anna Gamoń
Pani Bogumiła Woźniczka
Pani Beata Micyk
Pani Renata Tokarczyk
Pani Anna Trystuła
Pani Stefania Majda