Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
rok szkolny 2019/20

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Pani Barbara Biedroń
Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:
Pani Marta Szumilas
Sekretarz Rady Rodziców:
Pani Beata Szymoniak
Skarbnik Rady Rodziców:
Pani Agnieszka Król
Członek Rady Rodziców:
Pani Kinga Tobiasz
Pani Anna Garwol
Pani Renata Tokarczyk
Pani Wanda Opiela
Pani Barbara Biernat
Pani Teresa Nowak