Samorząd

Samorząd Szkolny

Opiekun: mgr Natalia Iwan
Przewodniczący: Kamil Pietrzak
Zastępca przewodniczącego: Patrycja Florek
Sekretarz: Blanka Tokarczyk
Skarbnik: Marzena Lis