Samorząd

Samorząd Szkolny

mgr Joanna Janik-Kita
opiekun

Martyna Hybel
przewodnicząca
Kamil Hybel
zastępca przewodniczącej
Łukasz Król
skarbnik
Wiktor Hybel
członek
Anna Kotlarz
członek