Samorząd

Opiekun: mgr Natalia Iwan

Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Piotr Król
Zastępca Przewodniczącego: Anita Hybel
Skarbnik: Michał Pałka
Sekretarz: Jadwiga Biernat