Samorząd

Opiekun: mgr Natalia Iwan

Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Aneta Wojcieszczak
Zastępca Przewodniczącego: Dominika Młynarczyk
Skarbnik: Patrycja Florek
Sekretarz: Arkadiusz Biernat