Samorząd

Samorząd Szkolny

Opiekun: mgr Natalia Iwan
Przewodniczący:  Patrycja Florek
Zastępca przewodniczącego: …..
Sekretarz: Blanka Tokarczyk
Skarbnik: Marzena Lis