Klasa 6

Wychowawca: mgr Barbara Kwit

Samorząd klasowy:

Przewodniczący: Michał Pałka
Zastępca: Kamil Woźniczka
Skarbnik: Marika Wojtas

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Agnieszka Król
Zastępca przewodniczącego: Urszula Pałka
Skarbnik: Monika Smaga