Klasa 6

Wychowawca: mgr Stanisław Zoń

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Biernat Barbara
Zastępca przewodniczącej: Dorota Saczka
Skarbnik: Wrońska Barbara

Samorząd klasowy:

Przewodnicząca: Patrycja Florek
Zastępca przewodniczącej: Aneta Wojcieszczak
Skarbnik: Maciej Biernat