Klasa 5

Wychowawca: mgr Joanna Janik-Kita

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Opiela Wanda
Zastępca przewodniczącej: Trystuła Anna
Skarbnik: Florek Marzena

Samorząd klasowy:

Przewodnicząca: Milena Woźniczka
Zastępca przewodniczącej: Dominika Młynarczyk
Sekretarz: Alicja Opiela
Skarbnik: Zuzanna Wiśniowska