Ślubowanie klasy pierwszej

      Możliwość komentowania Ślubowanie klasy pierwszej została wyłączona

Jak co roku, 14 października odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie i pasowanie na członków społeczności szkolnej, najmłodszych uczniów. Najpierw Pani Dyrektor i starsi koledzy powitali pierwszoklasistów, życząc im wielu radosnych chwil w szkole, sukcesów w nauce i wzorowego zachowania.
Następnie dzieci zaprezentowały program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni pani Zdzisławy Zoń oraz złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a Pani Dyrektor dokonała pasowania ich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie. Z tej okazji uczniowie otrzymali pamiątkowe Dyplomy Pasowania na Ucznia oraz upominki ufundowane przez rodziców.
Po uroczystości uśmiechnięci pierwszoklasiści udali się wraz ze swoimi mamami na słodki poczęstunek.