Złote Medale za Długoletnią Służbę

      Możliwość komentowania Złote Medale za Długoletnią Służbę została wyłączona

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 22 października 2014 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z licznym gronem wyróżniających się dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Swoją obecnością zaszczycili wyróżnionych: Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, Stanisław Szudek – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Bożena Jawor – Wiceprezydent Nowego Sącza oraz Mieczysław Kiełbasa – Wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego.
W gronie odznaczonych Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodzonych nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty znaleźli się nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mgr inż. Zdzisława Zoń i mgr Stanisław Zoń.
Wręczenia odznaczeń dokonali Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski oraz Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Cała społeczność szkolna gratuluje takiego wyróżnienia naszym nauczycielom.