Uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka

W piątek 20 stycznia 2017 roku najmłodsza część społeczności szkolnej uroczyście uczciła zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Świętowanie tych szczególnych dni stało się już tradycją w naszej szkole, w której po raz kolejny, uczestniczą zarówno dzieci jak i ich Babcie oraz Dziadkowie. Wszystkie dzieci od kl.0 do kl. III oraz ich wychowawcy aktywnie włączyli się w tę niezwykłą uroczystość, poświęconą ich ukochanym Babciom i Dziadkom, ukazując w ten sposób, ich ważną rolę w życiu.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godzinie 1000 w miejscowym kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej, w której uczestniczyli nie tylko Babcie i Dziadkowie, ale także ich wnuczęta rodzice i nauczyciele. Po nabożeństwie wszyscy udali się do szkoły. Występ rozpoczął się przedstawieniem jasełek, przygotowanych przez uczniów starszych klas pod kierunkiem mgr inż. Zdzisławy Zoń, a zaraz po tym nastąpiła część artystyczna, w której udział wzięli najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Obok recytacji okolicznościowych wierszy, poświęconych Babciom i Dziadkom, dzieci śpiewały również piosenki, wyrażając zaproszonym gościom swoją miłość, wdzięczność i szacunek. Na zakończenie swoich występów dzieci odśpiewały „Sto lat” i wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie zrobione laurki. Część artystyczną zakończył występ grupy kolędniczej przygotowany przez mgr inż. Zdzisławę Zoń i mgr Monikę Płachtę, który również kolędami i pastorałkami uczcił to szczególne święto. Następnie Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i kawę, przygotowany przez radę rodziców kl. III. Wspólnie z wnuczętami mogli podzielić się wrażeniami po występach najmłodszych i miło spędzić czas. Oczywiście, uroczystość ta mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu i pracy rodziców, wychowawców kl. 0 – III i nauczycieli naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się w jej przygotowanie. Również podkreślić trzeba współpracę z Ks. Proboszczem mgr Kazimierzem Matusikiem oraz Ks. Prałatem Stanisławem Kozą, którzy też przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, odprawiając w intencji Babć i Dziadków mszę świętą.
Był to niezwykle uroczysty i radosny dzień nie tylko dla Babć i Dziadków, ale dla całego środowiska i naszej szkoły. Szacunek i wdzięczność okazywana starszym to nie tylko dobry obyczaj, ale również doskonały środek wychowawczy dla naszych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *