Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/2020

      Możliwość komentowania Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/2020 została wyłączona

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów szkół w Małopolsce,

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej władze samorządowe i kuratoria przygotowywały się do rekrutacji w 2019 r. Jest sprawą oczywistą, że wszystkie dzieci wybierające szkołę muszą mieć zapewnione takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. W związku z tym 2 lata temu poprosiłam dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkolnej, prognozy dochodzenia do jednozmianowości i ewentualne uwagi dotyczące organizacji pracy szkół w związku z przyjęciem we wrześniu 2019 r. dwóch roczników. Trzeba przy okazji przypomnieć, że w 2019 r. liczba uczniów starających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych jest taka sama jak ta w 2007 roku, trochę mniejsza niż przyjmowane roczniki w latach 2006 i wcześniejszych. Dziś jednak szkół jest więcej i warunki pracy w tych szkołach są nieporównywalnie lepsze. Moment kumulacji został wybrany optymalnie, czyli w okresie niżu demograficznego, tzw. depresji urodzin. Organizując nową sieć szkół pamiętaliśmy o rekrutacji 2019 r., przykładowo w samym Krakowie otwarliśmy nowe cztery licea ogólnokształcące. W całej Małopolsce, jako Kurator Oświaty nie zgadzałam się na likwidacje szkół właśnie dlatego, żeby rekrutacja w 2019 roku mogła odbyć się spokojnie. Wszystkie władze samorządowe w województwie bardzo odpowiedzialnie podeszły do planowania rekrutacji w ostatnich dwóch latach. Dostarczone przez dyrektorów i samorządowców dane pozwalają na to, aby Rodziców uczniów zapewnić, że warunki przyjęcia do szkół ich dzieci będą porównywalne z tymi, w latach poprzednich. Wszyscy dyrektorzy od dwóch lat mieli obowiązek przygotowywać się do rekrutacji we wrześniu 2019 r. Każda osoba zarządzająca szkołą pracuje w perspektywie 5 lat kadencji, a zatem planuje pracę szkoły chociażby w takiej perspektywie czasowej. Zapewniam Państwa, że dyrektorzy małopolskich szkół odpowiedzialnie podejmują zadania i organizują pracę szkół mając na względzie dobro dziecka. Największym wyzwaniem do opracowania logistycznego było Miasto Kraków. Jako Małopolski Kurator Oświaty zwróciłam się do Prezydenta Jacka Majchrowskiego o wspólne działanie w interesie uczniów. Podpisaliśmy porozumienie i przez kolejne dwa lata ustalaliśmy wspólnie liczbę klas otwieranych w szkołach ponadgimnazjalnych, po to aby w 2019 roku można było otworzyć dwa razy tyle oddziałów, co w 2018 roku. Politykę edukacyjną Miasta kreuje organ prowadzący szkoły, czyli Pan Prezydent w oparciu o założenia polityki oświatowej Państwa. Porozumienie między Prezydentem Miasta Krakowa i Małopolskim Kuratorem Oświaty obowiązuje obie strony, jego zapisy nie zostały zmienione, ani wypowiedziane.

Jak zatem będzie wyglądać rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

  1. W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
  2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach
    i będą realizowali inne programy.
  3. Liczba uczniów po obu szkołach jest zbliżona, z lekką przewagą po ośmioklasowej szkole, a zatem musi zostać utworzona dokładnie taka sama liczba klas dla absolwentów obu szkół, ewentualnie trochę więcej klas dla uczniów po szkole podstawowej.
  4. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych muszą mieć zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. Zatem skala trudności dostania się do wszystkich szkół, w tym także do liceów cieszących się największą popularnością, musi być taka sama.

Szanowni Rodzice

Zawsze tak było, że do szkół cieszących się najlepszą opinią aplikowało zdecydowanie więcej osób niż było w nich miejsc. Podobnie będzie i w tym roku. Pragnę Państwa jednak zapewnić, że będzie właśnie podobnie, a nie inaczej. Ta sama liczba klas dla obydwu roczników, podwojona liczba klas w porównaniu do roku poprzedniego ma zagwarantować wszystkim uczniom równe traktowanie i bezpieczeństwo. Przywrócenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i utworzenie dwustopniowej szkoły branżowej jest bardzo ważnym krokiem do tworzenia systemu efektywnej edukacji. Reforma szkolnictwa była potrzebna, dorośli muszą zadbać o to, żeby uczniowie mieli zapewnione warunki dostępności do wybranych szkół na poziomie lat ubiegłych. Liczę, że nikt z osób zarządzających edukacją, nie zawiedzie młodych ludzi i że solidne dwuletnie przygotowanie władz samorządowych i nadzoru pedagogicznego do rekrutacji przyniesie dobre owoce.

Jakiekolwiek próby zmian ustalonej liczby klas pierwszych będą przedmiotem moich działań z zainteresowanymi samorządami i dyrektorami szkół.

Z szacunkiem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty