Uroczystość ślubowania klasy pierwszej

      Możliwość komentowania Uroczystość ślubowania klasy pierwszej została wyłączona

08 października 2019 r. to pamiętna data dla pierwszoklasistów. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów. Swą obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Limanowa Pan Jan Skrzekut, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej Pani Edyta Król, Kierownik Promocji Pan Grzegorz Krzak, Ks. Prałat Stanisław Koza, Ks. Proboszcz Kazimierz Matusik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Biedroń.

Prowadzący Kamil Pałka uczeń klasy VII powitał zebranych gości, Panią Dyrektor, rodziców i nauczycieli, a szczególnie gorąco powitał bohaterów uroczystości – pierwszaków. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni – Stanisławy Boruckiej, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły, w którym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Wójt Jan Skrzekut wraz z Panią Dyrektor Józefą Setlak dokonali symbolicznego pasowania. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie.

Upominki pierwszoklasistom wręczyli Wójt Gminy Limanowa i Dyrektor GZOS, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Uwieńczeniem uroczystości była wspólna fotografia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków.

Składamy serdeczne podziękowania Klasowej Radzie Rodziców oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację tak pięknej uroczystości.