Próbna ewakuacja

      Możliwość komentowania Próbna ewakuacja została wyłączona

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W związku z powyższym w naszej szkole w dniu 17 października 2019 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja. Celem ćwiczeń było przypomnienie planu ewakuacji szkoły i wypracowanie właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń. Plan zakładał ewakuację osób z poszczególnych sal lekcyjnych trzech kondygnacji budynku w ustalone miejsce zbiórki. W ćwiczeniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Alarmowanie i praktyczne wykonanie próbnej ewakuacji przebiegło bardzo sprawnie, z zachowaniem zasad BHP.
Wszyscy, pod opieką nauczycieli w pośpiechu, ale w porządku opuszczali budynek szkoły i zgromadzili się w wyznaczonym miejscu. Po omówieniu przebiegu ćwiczeń przez Panią Dyrektor Józefę Setlak uczniowie powrócili do klas.