Srebrne Medale za Długoletnią Służbę

      Możliwość komentowania Srebrne Medale za Długoletnią Służbę została wyłączona

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych województwa małopolskiego – Medali za Długoletnia Służbę przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczyli: Pan Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika oraz Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty, której towarzyszyli Dyrektorzy Delegatur Kuratorium Oświaty w Krakowie.
W gronie odznaczonych znaleźli się nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mgr Małgorzata Koszyk, mgr Monika Płachta, mgr Jarosław Machynia.

Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski odczytał list okolicznościowy Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika adresowany do zebranych, w którym podkreślił: „Odznaczenie to, jest wyrazem najwyższego uznania za trud i poświecenie w pracy z młodymi ludźmi. Swoją działalnością pomagacie Państwo młodym pokoleniom dostrzec wartości otaczającego świata. Jestem przekonany, że kształtowanie obywatelskich postaw oraz wyposażenie uczniów w narzędzia niezbędne do krytycznej interpretacji rzeczywistości, pomogą w przyszłości sprostać życiowym trudnościom.”
Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty gratulując odznaczeń podziękowała nauczycielom za wzorowe, sumienne wykonywanie pracy nauczyciela.
Cała społeczność szkolna gratuluje takiego wyróżnienia naszym nauczycielom życząc sukcesów w dalszej pracy zawodowej i życiu osobistym.