Komunikat Dyrektora Szkoły

      Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora Szkoły została wyłączona

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. wydłużono okres czasowego funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na okres od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
W tym czasie nauka jest realizowana na odległość w wykorzystaniem e-dziennika, dostępnych platform edukacyjnych udostępnionych przez MEN oraz innych dostępnych platform, w których będą umieszczone lekcje zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Szczegółowe informacje na temat zdalnego nauczania zostaną przekazane uczniom i ich rodzicom poprzez e-dziennik.