Akademia Bezpiecznego Puchatka

      Możliwość komentowania Akademia Bezpiecznego Puchatka została wyłączona

Klasa 1 naszej szkoły wzięła udział w XII-tej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, realizowanego w roku szkolnym 2020/2021. Celem akcji było wyjaśnienie i pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń i dbać o swoje bezpieczeństwo podczas codziennych aktywności – na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Tegoroczne materiały zostały przygotowane tak, aby podstawowe treści mogły być przekazane w klasie lub zdalnie w przypadku takiej formy nauczania. Każdy scenariusz zawierał filmy rysunkowe, wyjaśniające podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem, prezentacje, pomoce dydaktyczne a także karty pracy dla każdego dziecka. Materiały edukacyjne zostały stworzone w oparciu o techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania, co z pewnością ułatwiło przyswajanie nowych zagadnień. Każdy uczeń bardzo aktywnie uczestniczył w przeprowadzonych lekcjach realizowanych w ramach programu. Na zakończenie oraz podsumowanie zajęć każdy uczeń wykonał test on-line sprawdzający swoje umiejętności, który składał się z 12 pytań zamkniętych. Wszyscy uczniowie zdali testy bezbłędnie.