Powrót do edukacji stacjonarnej – szczegóły rozporządzenia

      Możliwość komentowania Powrót do edukacji stacjonarnej – szczegóły rozporządzenia została wyłączona

Minister Edukacji i Nauki przedstawił harmonogram dotyczący stopniowego powrotu dzieci do edukacji w formie stacjonarnej. Od 4 maja br. uczniowie wszystkich klas I-III szkół podstawowych będą uczyć się w budynku szkoły, a w kolejnych tygodniach dołączą do nich koledzy i koleżanki ze starszych roczników. Docelowo 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki edukacyjne będą pracowały w trybie stacjonarnym.

3 maja br. wchodzi w życie najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokument zakłada stopniowy powrót uczniów do nauki w formie stacjonarnej.

Powrót rozpocznie się od uczniów klas I-III szkół podstawowych ze wszystkich województw, którzy od 4 maja 2021 r. będą uczęszczać na zajęcia w budynku szkoły.
17 maja 2021 r. na tryb nauki w formie hybrydowej (50%/50%) przejdą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Od 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły będą pracować w trybie stacjonarnym.
Więcej na stronie MEiN:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach