LABORATORIUM PRZYRODNICZE- GEOGRAFIA

      Możliwość komentowania LABORATORIUM PRZYRODNICZE- GEOGRAFIA została wyłączona

Zajęcia realizowane były w ramach projektu ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa’’. Zajęcia nastawione były na samodzielność uczniów w dochodzeniu do wiedzy, sytuowały ucznia na pozycji badacza, propagowały metody aktywizujące eliminując werbalne, encyklopedyczne przyswajanie wiedzy. Zajęcia rozbudzały u uczniów pasje geograficzne.

Na zajęcia uczęszczało 5 uczniów z klasy VI. Zrealizowano 30 godzin podczas, których uczniowie pracowali w terenie z mapą i kompasem, uczyli rozpoznawać się formy terenu, a w warunkach klasowych tworzyli modele np. ukształtowania powierzchni regionu, planet Układu Słonecznego, wnętrza Ziemi, budowali wiatromierze, rysowali profile topograficzne, klimatogramy, mapy poziomicowe i hipsometryczne, przeprowadzali różnego rodzaju doświadczenia np. tworzenie się chmur, tęczy.

Zajęcia z całą pewnością kształtowały u uczniów kompetencje kluczowe, które przyczyniły się do  rozwoju ich zdolności