Sukces Michała

      Możliwość komentowania Sukces Michała została wyłączona

13 grudnia 2022 r. Michał Piastusiński odebrał nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie ekologicznym pt. ,, Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody’’, którego organizatorem był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test składający się 30 pytań z zakresu wiedzy o ochronie przyrody zawartej w „Atlasie Form Ochrony Przyrody Powiatu Limanowskiego”. Celem całego działania była popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości na otaczający świat wśród młodzieży szkolnej.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy !