II Gminny Konkurs „ Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie”

      Możliwość komentowania II Gminny Konkurs „ Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie” została wyłączona

W marcu bieżącego roku uczennice klasy V – Łucja Tokarczyk i Kinga Tokarczyk wzięły udział w II Gminnym Konkursie poświęconym pamięci Wincentego Gawrona „ Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Wsi. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Limanowa.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów postacią Wincentego Gawrona – mieszkańca Starej Wsi, witrażysty, malarza, grafika, cenionego artysty z Limanowej. Pielęgnowanie szacunku dla kultury, tradycji, folkloru, obrzędów ludowych i obyczajów związanych z własnym regionem i zapobieganie zanikaniu tradycji. Kształtowanie tożsamości regionalnej i zainteresowania własnym regionem. To także okazja do rozwijania wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej na temat „Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie” z wykorzystaniem techniki rysowania ołówkiem. Uczniowie mogli przedstawić zwyczaje, obyczaje i tradycje ciągle żywo obecne w naszym życiu, ale również te zapomniane, które warto by przypomnieć i przywrócić.

Uczennice naszej szkoły wykonały prace pt. „ Kolędowanie” i „ Świąteczny pochód dziadów śmigustnych”.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi.