Wielki finał projektu: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

      Możliwość komentowania Wielki finał projektu: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” została wyłączona

W tym roku zakończył się realizowany przez trzy lata projekt pt. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską a skierowany do uczniów klas pierwszych. Celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Dzieci pracowały w trzech Ośrodkach Zainteresowań, rozwijając wszystkie swoje inteligencje. W pierwszym roku projekt realizowała mgr Zdzisława Zoń w drugim roku mgr Maria Zoń, a w trzecim mgr Stanisława Borucka. Za każdym razem efektem końcowym był pokaz umiejętności – prezentacja efektów pracy z wykorzystaniem udostępnionych pomocy dydaktycznych. Kolejne klasy przygotowały inscenizacje bajek: „Czerwony Kapturek”, „Calineczka” oraz „Jaś i Małgosia”. W trzecim roku realizowanego projektu klasa pierwsza z Siekierczyny została laureatem konkursu literackiego „Bajkowy świat małych odkrywców” zorganizowanego dla uczestników programu.