Święto Drzewa 2011

      Możliwość komentowania Święto Drzewa 2011 została wyłączona

W październiku przystąpiliśmy, jak co roku, do akcji Święto Drzewa organizowanej przez ekologiczny Klub Gaja. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie z naszej szkoły. Nad wszystkim pieczę sprawował mgr Stanisław Zoń – nauczyciel przyrody. Pan Piotr Ociepka, koordynator akcji z Powiatowego Centrum Ekologicznego, przywiózł do nas sadzonki drzewek i zademonstrował, jak je sadzić. Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wykazali się dużym zaangażowaniem w działaniu na rzecz ochrony środowiska. Zmiany klimatyczne, których skutki odczuwamy już dziś (powodzie, klęski suszy) zmuszają nas do radykalnej zmiany w podejściu do przyrody. Środowisko naturalne, z którym jako ludzie koegzystujemy, jest systemem zamkniętym, co powoduje, że niszczenie jego zasobów prędzej czy później odbija się na naszym życiu. Stąd też tak bardzo istotne staje się sadzenie drzew, elementu ekosystemu, który oprócz tego, że jest producentem tlenu ma ważne znaczenie gospodarcze. Jako biomasa jest źródłem energii odnawialnej i pozytywnie wpływa na estetykę otoczenia.