I Powiatowy Konkurs Krajoznawczo–Ekologiczno–Przyrodniczy

      Możliwość komentowania I Powiatowy Konkurs Krajoznawczo–Ekologiczno–Przyrodniczy została wyłączona

I Powiatowy Konkurs Krajoznawczo–Ekologiczno–Przyrodniczy odbył się 28 października 2013 r. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o powiecie limanowskim, jego geografii, faunie i florze. Organizatorom zależało również na rozbudzeniu zainteresowań ekologicznych młodzieży oraz promocji i ochronie przyrody naszej małej ojczyzny.
Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wyboru oraz strzelaniu z wiatrówki. W konkursie wzięło udział 27 uczniów z 19 szkół powiatu limanowskiego.
Naszą szkolę reprezentowali uczniowie kl. VI Jakub Król i Sebastian Kotlarz. Sebastian i Jakub uzyskali bardzo dobre wyniki z testu wiedzy i strzelania do tarczy z broni pneumatycznej co w efekcie końcowym pozwoliło im zdobyć wyróżnienia w tym konkursie.
Gratulujemy!
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa i Koło Łowieckie „Szałas” w Ujanowicach. Konkurs został objęty honorowym patronatem starosty limanowskiego – pana Jana Puchały oraz wójta Gminy Laskowa – pani Stanisławy Niebylskiej.