Podsumowanie wyników nauczania. Jasełka

      Możliwość komentowania Podsumowanie wyników nauczania. Jasełka została wyłączona

15 stycznia 2016 r. odbył się apel, na którym Pani Dyrektor dokonała podsumowania wyników nauczania i zachowania za I semestr. Z każdej klasy zostali wyróżnieni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, uczniowie ze stuprocentową frekwencją oraz laureaci konkursów. Liczną grupę stanowili uczniowie klas młodszych. Następnie opiekun SKO pani Zdzisława Zoń wręczyła nagrody laureatom szkolnego konkursu plastycznego SKO ,,Kartka Bożonarodzeniowa” ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Na apelu wystąpili uczniowie klas starszych, którzy zaprezentowali Jasełka przygotowane pod kierunkiem pani Zdzisławy Zoń. Po jasełkach wystąpiła również grupa kolędnicza z gwiazdą.