VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

      Możliwość komentowania VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. została wyłączona

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Małopolski oraz Małopolski Kurator Oświaty. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
Konkurs poprzedzony był pogadanką przeprowadzoną przez pracowników KRUS, której towarzyszyły pokazy filmów edukacyjnych oraz gry i zabawy mające na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz przede wszystkim przedstawienie sposobów na ich zapobieganie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci jak i nauczycieli.
Wyróżnienie w etapie powiatowym otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły:
Sabina Szymoniak klasa 0 nauczyciel p. Małgorzata Koszyk
Marika Wojtas klasa I – nauczyciel p. Zdzisława Zoń
Joanna Oleś klasa I nauczyciel p. Zdzisława Zoń
Tomasz Smaga klasa I nauczyciel p. Zdzisława Zoń
Małgorzata Hybel klasa VI – nauczyciel p. Małgorzata Koszyk
Natalia Bugajska klasa VII – nauczyciel p. Małgorzata Koszyk
Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom!