Krajoznawcza wycieczka PTTK

      Możliwość komentowania Krajoznawcza wycieczka PTTK została wyłączona

Uczennice z klasy piątej brały udział w konkursie Krajoznawczym i Krasomówczym organizowanym przez oddział PTTK w Limanowej. W konkursie Krajoznawczym Justyna Saczka i Aneta Wojcieszczak zajęły 2 miejsce, natomiast w konkursie Krasomówczym Alicja Hebda i Patrycja Biernat również zajęły miejsce 2.

W miesiącu październiku oddział PTTK w Limanowej zorganizował pokonkursową krajoznawczą wycieczkę dla wszystkich uczestników tych konkursów.
Pierwszym miejscem które mogliśmy zobaczyć to Cmentarz wojenny nr 123 – Łużna-Pustki – żołnierskie miejsce pochówku z czasów I wojny światowej zlokalizowane w Łużnej na wzgórzu Pustki. Na cmentarzu znajduje się 46 grobów zbiorowych i 829 pojedynczych w których pochowanych jest: 912 żołnierzy armii austro-węgierskiej (blisko połowa z nich to Polacy), 65 żołnierzy armii niemieckiej i 227 żołnierzy armii rosyjskiej. Cmentarz wojenny na Pustkach jest czwartym w Polsce miejscem uhonorowanym znakiem dziedzictwa europejskiego.

Następnym punktem tej wycieczki był na szlaku architektury drewnianej rzymskokatolicki kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – kościół parafialny z około 1500 roku, uznawany za jeden z najcenniejszych drewnianych późnogotyckich kościołów w Polsce i Europie.
5 lipca 2003 roku został on wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co uzasadniono następująco: harmonijne połączenie walorów historycznych, architektonicznych i artystycznych, najcenniejsza polichromia spośród wszystkich drewnianych kościołów Małopolski.

Z Binarowej ruszyliśmy do Biecza – miasta, które ze względu na unikatowe walory architektoniczno-urbanistyczne jest perełką wśród miast Polski południowej. Liczne zabytki, skupione na stosunkowo niewielkiej przestrzeni w obrębie średniowiecznej zabudowy, ograniczonej murami obronnymi nadają miastu niepowtarzalny charakter. Nasza grupa ze względu na ograniczony czas zwiedziła rynek z pięknym ratuszem – pierwotnie gotyckim zbudowanym w drugiej połowie XV w., Kamienicę Barianów Rokickich z epoki renesansu (1523 r.)- zwaną Domem z basztą i znajdujące się w niej Muzeum Ziemi Bieckiej, z bogatą ekspozycją poświęconą aptekarstwu w historycznym rozwoju. Na koniec zwiedziliśmy też Kolegiatę – kościół parafialny pw. Bożego Ciała najbardziej reprezentacyjną budowlę miasta – zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce.

Ostatnim miejscem do którego dotarliśmy w trakcie tej wycieczki była Trzcinica, gdzie odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu! To także tu odkryto pierwszą w Polsce osadę zakarpackiej kultury, datowaną na okres 1650-1350 p.n.e. Ze względu na rangę tego odkrycia, chronologię oraz wyraźne wpływy południowo-europejskie miejsce to nazwane zostało Karpacką Troją. W trakcie prac wykopaliskowych, zwłaszcza tych prowadzonych od 1991 r przez Jana Gancarskiego, odkryto tu ponad 160 tys. zabytków, na które składają się naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich jest zabytkami unikatowymi, uznawanymi za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.
W celu ochrony oraz udostępnienia grodziska turystom, w Trzcinicy powstał Skansen Archeologiczny Karpacka Troja, który mieliśmy okazję zwiedzić.

Składamy gorące podziękowania organizatorom tej wspaniałej wycieczki: Pani Elżbiecie Mordarskiej z Komisji Młodzieżowej ZO PTTK w Limanowej oraz Panu Stefanowi Bugajskiemu – naszemu przewodnikowi.