Gminne podsumowanie roku szkolnego – 2018/2019

      Możliwość komentowania Gminne podsumowanie roku szkolnego – 2018/2019 została wyłączona

14 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się uroczystość gminnego podsumowania roku szkolnego 2018/2019, podczas której za wysokie wyniki w nauce nagrodzono najlepszych uczniów. Nagrody otrzymali także dyrektorzy szkół i nauczyciele za całoroczną pracę z dziećmi i młodzieżą. Uczestników uroczystości powitali Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut oraz Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, którzy pogratulowali uczniom uzyskania wysokich osiągnięć w nauce, a obecnym nauczycielom złożyli wyrazy uznania i podziękowania za sumienną i rzetelną pracę na rzecz kształcenia i rozwijania właściwych postaw wśród młodego pokolenia. Również Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król podziękowała nauczycielom za pomoc dzieciom uzdolnionym w rozwijaniu ich talentów i pasji oraz dyrektorom placówek oświatowych za cały rok wzajemnej owocnej współpracy.

Za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnych 2018/2019 nagrodzeni zostali:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Przedmiot Opiekun
1 Michał Piastusiński II J. Polski Zdzisława Zoń
2 Martyna Hybel VIII Religia ks. Kazimierz Matusik
3 Joanna Oleś II Plastyka Zdzisława Zoń
4 Marika Wojtas II Plastyka Zdzisława Zoń
5 Anita Hybel III Plastyka Stanisława Borucka
6 Małgorzata Hybel VII Plastyka Małgorzata Koszyk

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury nagrodzono:
,,Grupę Kolędniczą z Szopką” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie – za zdobycie nagrody głównej w kat. grup dziecięcych podczas 22.Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych – opiekun: Zdzisława Zoń i Monika Płachta.
Nagrodę Wójta Gminy za całoroczną pracę otrzymały Panie:
Dyrektor Szkoły Józefa Setlak oraz Zdzisława Zoń.

Na zakończenie uroczystego spotkania na okres zbliżających się wakacji złożono sobie wzajemnie życzenia, by okres odpoczynku od nauki był również czasem gromadzenia sił do dalszej nauki i pracy.