Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

      Możliwość komentowania Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 została wyłączona

Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych? … wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń? …” – te słowa znanego wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego skierowała do wszystkich uczniów i absolwentów dyrektor szkoły mgr Józefa Setlak podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Dyrektor szkoły dokonała podsumowania pracy za miniony rok.
Uczniowie wyróżniający się w nauce, ze 100% frekwencją, za najlepsze czytelnictwo otrzymali nagrody, dyplomy wzorowego ucznia, podziękowania, które wręczała dyrektor szkoły, wychowawcy klas i przewodnicząca Rady Rodziców.

Dzisiaj również pożegnaliśmy najstarszych uczniów z klasy VIII, dla których rozdział „Szkoła Podstawowa” przechodzi do historii, gdyż od września rozpoczną oni naukę w szkołach ponadpodstawowych.
Do absolwentów dyrektor szkoły skierowała słowa: „Życzę Wam Drodzy Absolwenci, by szkolne lata pozostały na długo w Waszej pamięci, a zdobyta wiedza i umiejętności zapewniły dalsze sukcesy edukacyjne oraz otwierały możliwość dalszego rozwoju osobowego. W pamięci zostawcie tylko to co było dobre, wesołe i miłe. Pozostawcie w Waszym sercu to wszystko co Was łączyło, a nie dzieliło. Zapomnijcie o wszelkich sporach, waśniach, a swoją przyszłość budujcie na tym co dobre, prawdziwe i szlachetne. Nigdy nie traćcie nadziei ani wiary we własne siły, ani w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że we wszystkim, co w życiu będziecie robić, najważniejszy jest drugi człowiek. Niech wartości, którymi kierowaliśmy się na co dzień w naszej szkole nie przejdą do przeszłości. Szanujcie przyjaźnie, które tu zawarliście i wspominajcie czasem nasze miłe wspólne chwile. Ja ze swej strony dziękuję za każdy dzień.
Zachowam Was w pamięci jako mądrych, pełnych zapału ludzi. Przed Wami drodzy Absolwenci drugi – jeszcze ważniejszy – wybór szkoły ponadpodstawowej, Waszej nowej drogi życiowej. Wierzę, że nowa szkoła pomoże zrealizować Wasze marzenia, pasje, cele na dalsze życie”.
Ze szczególnymi słowami uznania zwróciła się rodziców, dziękując za współpracę, zaangażowanie i uczestnictwo w życiu szkoły.
Słowa wdzięczności skierowała do nauczycieli, katechetów i wychowawców dziękując za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli nauczyciela, życząc, aby ich aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów. Dziękowała Ks. Proboszczowi za możliwość uczestniczenia we Mszy Św. z okazji zakończenia roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej.
W dalszej części uroczystości Absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar, przekazali sztandar młodszym kolegom. W swojej pięknie przygotowanej części artystycznej dziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcom, katechetom, nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom za 9 lat „bycia w tej szkole”. Uczniowie klasy siódmej pożegnali Absolwentów wręczając im drobne upominki, przygrywając i dedykując im „co echo o nich niesie”.
Na zakończenie dyrektor szkoły wręczyła listy gratulacyjne dla rodziców, listy pochwalne dla wyróżnionych absolwentów, „nagrodę dyrektora szkoły” dla uczennicy Dominiki Młynarczyk, która uzyskała najwyższą średnią ocenę na świadectwie szkolnym oraz nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi.
Następnie odczytała list okolicznościowy Posła na Sejm RP Pana Wiesława Jańczyka, skierowany do naszej szkoły.
Wszystkim uczniom i absolwentom życzyła bezpiecznych, udanych, mądrze szalonych wakacji, pełnych słońca i radości, aby czas odpoczynku był jednocześnie nabraniem siły do dalszej pracy i nauki w kolejnym roku szkolnym.