Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Kaktus”

      Możliwość komentowania Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Kaktus” została wyłączona

W tym roku szkolnym odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Kaktus” 2020. Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Składa się z dwóch etapów: Etap I – szkolny i etap II – międzyszkolny przeprowadzony przez organizatorów WKO „Kaktus” w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Krakowie. Patronat objęli: Wojewoda Małopolski, Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent miasta Krakowa, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Polskie Towarzystwo Kaligraficzne. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do poznawania reguł ortograficznych, posługiwania się w piśmiennictwie poprawną polszczyzną oraz doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej.

17 stycznia odbył się etap szkolny. Wzięło w nim udział siedmioro uczniów z klasy III: Julia Garwol, Aleksandra Król, Joanna Oleś, Michał Piastusiński, Wiktoria Tokarczyk, Marika Wojtas i Kamil Woźniczka. Trzecioklasiści wykazali się zarówno znajomością podstawowych zasad ortograficznych jak i praktycznym ich stosowaniem. Konkurs na obydwu etapach miał formę pisemną – uczniowie pisali dyktando oraz rozwiązywali łamigłówki i różne zadania ortograficzne. Aby przejść do II etapu należało uzyskać co najmniej 91% punktów w etapie I.

Wyniki po I etapie:
Laureatem została Marika Wojtas – 100%.  
Pozostali uczniowie również wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami ortograficznymi:
Michał Piastusiński – 90%
Julia Garwol – 82%
Wiktoria Tokarczyk – 68 %
Aleksandra Król – 66%
Joanna Oleś – 62%
Kamil Woźniczka – 60%

Etap II, w którym brała udział Marika Wojtas, odbył się 3 marca w Krakowie. Wzięło w nim udział 32 uczniów z całego województwa. Trzeciego kwietnia miała odbyć się uroczysta Gala Kaktusa, w której biorą udział laureaci I i II etapu konkursu. Niestety, ze względu na pandemię została odwołana.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokich wyników i zachęcamy do udziału w następnych konkursach.