„Twoje Dane – Twoja Sprawa”

      Możliwość komentowania „Twoje Dane – Twoja Sprawa” została wyłączona

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program realizowany jest przez szkoły poprzez szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne.
Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa” skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską.
Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, który, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”  

Jakie są korzyści dla uczniów?

  • wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi;
  • zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące skutecznej ochrony siebie;
  • aktywnie spędzają czas – uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych działaniach.

Jakie są korzyści dla nauczycieli?

  • biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne;
  • zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty;
  • doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Jakie są korzyści dla szkół?

  • umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji;
  • promuje szkołę w środowisku lokalnym;
  • przyczynia się do podnoszenia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.