„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”

      Możliwość komentowania „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” została wyłączona

Uczniowie klas 1–3 naszej szkoły zostali zgłoszeni do udziału w zajęciach w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. Szkoła Krokodylka Tirka jest inicjatywą Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego skierowaną do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w konsekwencji ochrona jego najmłodszych uczestników.
Lekcje online będą odbywać się w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy do zajęć online Microsoft Teams, z której korzysta nasza szkoła. Osobą odpowiedzialną w naszej szkole za kwestie organizacyjne, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia lekcji jest Pani mgr Monika Borucka.

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi będzie omawiał przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych:

  • zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,
  • bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa),
  • konieczności noszenia elementów odblaskowych,
  • identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.

Informacje na temat projektu znajdują się pod linkiem:
https://gitd.gov.pl/edukacja/bezpieczna-szkola-tirka/ 
Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi wspomagającymi naukę zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są dostępne do pobrania ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego:
https://gitd.gov.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/