Podpisano umowę na rozbudowę naszej szkoły

      Możliwość komentowania Podpisano umowę na rozbudowę naszej szkoły została wyłączona

         Z ogromną radością informuję Państwa, że podpisana została umowa  na roboty budowlane z Wykonawcą pierwszej części zadania czyli „Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy  i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie”  z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Jan Wojtas z Siekierczyny.
Cały zakres prac, w ramach których powstanie między innymi: nowa sala gimnastyczna, dwuoddziałowe przedszkole, kuchnia ze stołówką oraz nowe sale lekcyjne, zostanie zrealizowany za kwotę 6.125.400,00 zł.

Wyrażam jednocześnie ogromne podziękowanie Wójtowi Gminy Limanowa Panu mgr Janowi
Skrzekutowi,  Jego Zastępcy Panu mgr Wojciechowi Pazdanowi, Pani Dyrektor GZOS mgr Edycie Król oraz wszystkim, którzy wspierali nasze działania.

Źródło: Gmina Limanowa

Więcej informacji  na temat  największego w historii zadania inwestycyjnego w gminie Limanowa  na stronie:
https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/02/podpisano-umowy-na-najwieksze-w-historii-zadanie-inwestycyjne-w-gminie-limanowa

                                                                                                                           Dyrektor Szkoły
                                                                                                                             Józefa Setlak