Trudna lekcja historii – Muzeum Auschiwtz-Birkenau w Oświęcimiu.

      Możliwość komentowania Trudna lekcja historii – Muzeum Auschiwtz-Birkenau w Oświęcimiu. została wyłączona

6 czerwca 2023 r. uczniowie klas VI – VIII wraz z wychowawcami odbyli wycieczkę do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschiwtz – Birkenau .
W drodze do Oświęcimia odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie zwiedziliśmy Muzeum św. Jana Pawła II. To muzeum prezentujące największy zbiór przedmiotów osobistych i darów otrzymanych przy różnych okazjach przez Papieża Polaka. Niemalże w namacalny sposób dotykamy tutaj Jego wyjątkowego Pontyfikatu, jak również wielu miejsc i kultur, do których tak chętnie pielgrzymował. Następnie zatrzymaliśmy się w Wadowicach, gdzie również mogliśmy zobaczyć i poznać miejsca i wydarzenia z życia św. Jana Pawła II. Tam również zatrzymaliśmy się w pobliskiej cukierni, gdzie Karol Wojtyła po maturze chodził z przyjaciółmi na kremówki. Mogliśmy delektować się smakiem tych wadowickich kremówek. Po tym spacerze po Wadowicach ruszyliśmy już do głównego celu naszej wycieczki – do Oświęcimia.
Auschiwtz-Birkenau to były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady. Obecnie jest to miejsce pamięci i muzeum . Wizyta w tym miejscu to wyjątkowa i cenna lekcja przykrej historii. Przewodnicy muzealni rzeczowo i ciekawie opowiadali o tragicznych wydarzeniach rozgrywających się w tym miejscu, przepełnionym bólem, cierpieniem i krwią ludzi.
Natychmiast po wybuchu II wojny światowej Niemcy rozpoczęli masowe aresztowania Polaków. Osadzano w więzieniach członków powstających organizacji ruchu oporu, nauczycieli, urzędników, artystów, księży, polityków i przedstawicieli elit intelektualnych. Bardzo szybko Niemcy nie byli w stanie pomieścić kolejnych zatrzymywanych, dlatego wiosną 1940 roku w Oświęcimiu (którego nazwę Niemcy zmienili na Auschwitz) przystąpiono do organizacji pierwszego obozu koncentracyjnego na okupowanych terenach Polski. Jego położenie na skrzyżowaniu linii kolejowych w kolejnych latach miało odegrać istotną rolę w nazistowskiej polityce wobec Żydów całej okupowanej Europy.
Pierwsi polscy więźniowie polityczni zostali skierowani do obozu w czerwcu 1940 roku. Przez prawie dwa lata więziono tu w ogromnej większości Polaków. Osadzono ich w obozie ok. 150 tysięcy. Połowa z nich zginęła. Po inwazji niemieckiej na Związek Radziecki, w czerwcu 1941 roku, rozpoczęto budowę wielkiego obozu na terenie pobliskiej wsi Brzezinka, której mieszkańców wysiedlono, a ich domy zburzono. Powstał obóz Auschwitz II-Birkenau, w którym począwszy od 1942 roku SS rozpoczęła masowe, industrialne mordowanie europejskich Żydów. Żydzi stanowią ok. 90% wszystkich ofiar Auschwitz. Poza Żydami, ofiarami systematycznej polityki zagłady byli również Romowie.
Przez prawie pięć lat istnienia obozu zarejestrowano w nim 400 tys. więźniów, w większości Żydów i Polaków, lecz również Romów, jeńców z Armii Czerwonej i innych. Liczba ta nie uwzględnia jednak większości Żydów, głównie dzieci i osób starszych, których natychmiast po przywiezieniu i selekcji esesmani mordowali w komorach gazowych, bez wprowadzania do rejestru osadzonych w obozie. Szacuje się dziś, że takich ofiar było nie mniej niż 900 tys. i że w sumie w Auschwitz zginęło co najmniej 1,1 mln osób.
Obóz został wyzwolony 27 stycznia 1945 roku. Ta data powszechnie uznawana jest za najważniejszą dla upamiętnienia ofiar Auschwitz i całego systemu obozów III Rzeszy. W 2005 roku ONZ ustanowiło ten dzień Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau na terenie byłego obozu powstało dzięki staraniom byłych więźniów już w 1947 roku. Jego celem jest zachowanie pozostałości poobozowych, upamiętnienie ofiar i prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.
Miejsce Pamięci to obszar prawie 200 ha, ponad 150 budynków i około 300 ruin, w tym resztki wysadzonych przez Niemców komór gazowych i krematoriów. Miejsce Pamięci to także zbiory, archiwa i największa na świecie kolekcją dzieł sztuki poświęconych Auschwitz (ok. 6 tys. prac).
W 1979 roku z inicjatywy polskiej „Obóz Koncentracyjny Auschwitz” wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaznaczając, że będzie to jedyny były obóz na tej liście i że będzie symbolizował inne, podobne miejsca. W 2007 roku, również na wniosek Polski, tytuł wpisu zmieniono na „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”.
Podążając za przewodnikami mogliśmy poznać fragmenty historii i zobaczyć miejsca znane z podręczników i lekcji historii. To niezapomniana chociaż jakże tragiczna w wymowie lekcja historii, którą mogliśmy poznać zwiedzając muzeum.
Późnym wieczorem wróciliśmy do Siekierczyny.