Uczniowie

Samorząd Szkolny

mgr Joanna Janik-Kita
opiekun
Martyna Hybel
przewodnicząca
Kamil Hybel
zastępca przewodniczącej
Łukasz Król
skarbnik
Wiktor Hybel
członek
Anna Kotlarz
członek


Oddział przedszkolny „A”
mgr Małgorzata Koszyk
wychowawca

Rada Rodziców:

    • Pani Beata Szymoniak
    • Pani Magdalena Sikoń
  • Pani Anna Tokarczyk

Oddział przedszkolny „B”
mgr Monika Baran
wychowawca

Rada Rodziców:

    • Pani Katarzyna Mordarska
    • Pani Monika Król
  • Pani Katarzyna Król

Klasa I

mgr Monika Płachta
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

przewodnicząca: Szymoniak Beata
zastępca przewodniczącej: Tokarczyk Anna
skarbnik: Sikoń Magdalena

Samorząd klasowy:

przewodnicząca: Szymoniak Sabina
skarbnik: Oleś Natalia
zastępca przewodniczącej: Tokarczyk Łucja

Klasa II

mgr inż Zdzisława Zoń
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Król Agnieszka
Zastępca przewodniczącej: Pałka Urszula
Skarbnik: Smaga Monika

Samorząd klasowy:

Przewodniczący: Pałka Michał
Skarbnik: Smaga Tomasz
Zastępca przewodniczącego: Wojtas Marika

Klasa III

mgr Stanisława Borucka
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

przewodnicząca: Szewczyk Teresa
zastępca przewodniczącej: Tokarczyk Renata
skarbnik: Król Marta

Samorząd klasowy:

zastępca przewodniczącego: Król Jagoda
przewodnicząca klasy: Hybel Anna
skarbnik: Florek Zuzanna

Klasa IV

mgr Joanna Janik-Kita
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

przewodnicząca: Trystuła Anna
zastępca przewodniczącej: Opiela Wanda
skarbnik: Florek Marzena

Samorząd klasowy:

przewodnicząca: Młynarczyk Dominika
zastępca przewodniczącego: Wiśniowska Zuzanna
skarbnik: Woźniczka Milena
członek: Biernat Sebastian

Klasa V

mgr Stanisław Zoń
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Biernat Barbara
Zastępca przewodniczącej: Kuna Natalia
Skarbnik: Wrońska Barbara

Samorząd klasowy:

Przewodniczący: Trystuła Patryk
Zastępca przewodniczącego: Wojcieszczak Aneta
Skarbnik: Oleś Dariusz

Klasa VI

mgr Maria Zoń
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Nowak Teresa
Członek: Pietrzak Katarzyna
Członek: Król Agnieszka

Samorząd klasowy:

zastępca przewodniczącej: Barnaś Amelia
przewodnicząca klasy: Tokarczyk Tatiana
skarbnik: Pałka Kamil

Klasa VII

mgr Józefa Setlak
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Biedroń Barbara
Zastępca przewodniczącej: Biernat Joanna
Skarbnik: Król Elżbieta

Samorząd klasowy:

przewodniczący klasy: Biedroń Marian
zastępca przewodniczącego: Biernat Anna
skarbnik: Król Kinga
skarbnik: Daniel Gracjan

Klasa VIII

mgrRenata Kania
wychowawca

Klasowa Rada Rodziców:

PrzewodniczącaBorucka Anna
Zastępca przewodniczącejHybel Renata
SkarbnikBiernat Barbara

Samorząd klasowy:

przewodniczący klasy: Hybel Kamil
zastępca przewodniczącego klasy: Tomera Adrian
skarbnik: Król Łukasz