Podsumowanie wyników nauczania. Jasełka

      Możliwość komentowania Podsumowanie wyników nauczania. Jasełka została wyłączona

9 stycznia 2013 r. odbył się apel, na którym Pani Dyrektor dokonała podsumowania wyników nauczania i zachowania za I semestr. Z każdej klasy zostali wyróżnieni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu oraz uczniowie ze stuprocentową frekwencją. Liczną grupę stanowili uczniowie klas młodszych. Następnie opiekun SKO pani Zdzisława Zoń nagrodziła laureatów szkolnych konkursów SKO upominkami ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Na apelu wystąpili uczniowie klasy V, którzy zaprezentowali Jasełka przygotowane pod kierunkiem Pani Zdzisławy Zoń. Dzień wcześniej Jasełka obejrzeli także rodzice obecni na wywiadówce. Jasełka wszystkim bardzo się podobały, niejedna łezka zakręciła się w oku.