100-lecie szkoły

17 września 2005 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Siekierczynie obchodzono uroczystość setnej rocznicy istnienia tej placówki. Jubileusz ten stał się okazją do ukazania rozwoju szkolnictwa w tej miejscowości. Dla uczczenia tak pięknej rocznicy szkoła otrzymała sztandar wyhaftowany ręcznie przez siostrę Bogumiłę Jabrucką i ufundowany przez rodziców.

Uroczystość rozpoczęto od mszy św. w Kościele Parafialnym Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie, którą celebrował proboszcz tej parafii ks. Stanisław Koza w asyście ks. Janusza Sądela – wicekanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W czasie mszy Św. kilka słów do zgromadzonych w kościele skierował, obecny również – ks. prałat Józef Poręba. Natomiast homilię wygłosił ks. Janusz Sądel. Starał się uświadomić uczniom wagę posiadania sztandaru przez szkolną społeczność. Odwołując się do wydarzeń historycznych, a w szczególności do bitwy pod Grunwaldem, ukazał ogromną rolę sztandaru, wówczas chorągwi, który niejednokrotnie mobilizował Polaków do walki i prowadził do zwycięstwa. Współcześnie również pełni istotną rolę w społeczności szkolnej. Jest nie tylko chlubą, ale także jednoczy mobilizuje oraz uczy szacunku dla przeszłości narodowej i dla minionych pokoleń. Przypomina o tym biały orzeł na czerwonym tle i napis: ,,Bóg, Honor, Ojczyzn” umieszczony na jednej stronie sztandaru. Przy tej okazji zwrócił uwagę na kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży i pielęgnowanie tradycji narodowych, których symbolem jest właśnie nadany sztandar.

W trakcie liturgii ks. Stanisław Koza dokonał poświęcenia sztandaru przyniesionego do kościoła przez przedstawicieli rodziców.

Po uroczystym nabożeństwie licznie zebrani goście oraz uczniowie udali się do budynku szkoły, w którym odbyła się druga część uroczystości.

Dyrektor szkoły Józefa Setlak na wstępie powitała przybyłych gości, rodziców i uczniów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie limanowszczyzny, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, władze powiatu i gminy Limanowa, dyrektorzy szkół, sponsorzy i przyjaciele szkoły, emerytowani i obecnie pracujący w tej placówce nauczyciele oraz pracownicy obsługi, absolwenci i obecni uczniowie szkoły, rodzice i mieszkańcy wsi. Zorganizowanie obchodów 100 – lecia szkoły było możliwe dzięki życzliwej pomocy wielu osób prywatnych, instytucji, właścicieli przedsiębiorstw i zakładów pracy. Dlatego też Dyrektor w swoim wystąpieniu przedstawiła długą listę sponsorów oraz serdecznie podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ufundowania sztandaru i zorganizowania tej uroczystości. Szczególnie dziękowała rodzicom, którzy gromadzili fundusze i osobiście włączyli się w przygotowanie tak pięknego jubileuszu.

Wszyscy zgromadzeni wysłuchali programu artystycznego przygotowanego na tę uroczystość przez nauczycielki panią Renatę Kania, Zdzisławę Zoń i Monikę Płachta – ukazującego historię szkolnictwa w Siekierczynie. Dla wielu były to wzruszające chwile wspomnień, refleksji, ale też lekcja historii o trudnych czasach. Uczniowie za swój występ zebrali gromkie brawa, a serca publiczności podbił młody akordeonista Piotr Młynarczyk i grająca na klarnecie jego siostra Iwona. Rodzeństwo to wielokrotnie nagrodzone brawami oczarowało nie tylko piękną grą, ale też swoim wdziękiem.

Potem nastąpił najważniejszy punkt całej uroczystości – przekazanie sztandaru przez rodziców na ręce dyrektora szkoły. Dyrektor z kolei przekazała go uczniom klasy szóstej, jako przedstawicielom całej społeczności szkolnej. Uczniowie z dumą przyjęli sztandar ślubując, że nauką i zachowaniem oraz zaangażowaniem w pracę społeczną udowodnią, iż zasłużyli na tak zaszczytne wyróżnienie.

Uroczystość ta stała się doskonałą okazją do podkreślenia zasług i osiągnięć niektórych nauczycieli. W pierwszej kolejności odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej Helenę Zoń, emerytowaną nauczycielkę, która w tej szkole przepracowała ponad czterdzieści lat. Przez te wszystkie lata aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i środowiska. Do chwili obecnej Helena Zoń służy innym, również nauczycielom, swoją pomocą i doradą, za co wszyscy jesteśmy jej wdzięczni.

Równie wzruszającą chwilą było odznaczenie Dyrektor Józefy Setlak Medalem Komisji Edukacji Narodowej za jej zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska. Efektem tego jest nie tylko zadbana szkoła i jej otoczenie ale przede wszystkim osiągnięcia uczniów. Wszyscy wiemy, że Dyrektor to osoba otwarta na innych, kierująca się w swoim działaniu dobrem drugiego człowieka, w szczególności ucznia, a przy tym wymagająca. Stąd też wszyscy gratulujemy takiego wyróżnienia i cieszymy się, że takich ludzi mamy w swoim środowisku.

Obchody stulecia szkoły zakończono wpisaniem się do księgi pamiątkowej, w której pojawiło się wiele ciepłych i serdecznych słów pod adresem szkoły. Każdy z zaproszonych gości oraz uczniowie otrzymali na pamiątkę okolicznościowy folder wykonany przez nauczyciela informatyki pana Stanisława Zonia – zawierający historię naszej szkoły i jej najważniejsze osiągnięcia. Prezentuje także sztandar i przybliża sylwetkę patrona – Zygmunta Krasińskiego. Cały folder rozpoczyna motto wzięte z programu wychowawczego naszej szkoły: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”. /Jan Paweł II/

Cała społeczność szkolna pragnie jeszcze raz podziękować rodzicom i wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie i do zorganizowania uroczystości obchodów 100 -lecia istnienia tej placówki.