Nauczyciele

dyrektor szkoły mgr Józefa Setlak
nauczyciel matematyki
adres e-mailowy: jozefa.setlak@calvinfen

mgr Monika Baran
nauczyciel doradztwa zawodowego i edukacji przedszkolnej
adres e-mailowy:

mgr Monika Borucka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
adres e-mailowy: boruckamonika4@gmail.com

mgr Stanisława Borucka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – emerytowany
adres e-mailowy: stanislawa.borucka@o2.pl

mgr Wiesława Boruta
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i informatyki
adres e-mailowy:

mgr Edyta Chudy
bibliotekarka
adres e-mailowy: edytachudy@interia.pl

mgr Natalia Iwan
nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego,  opiekun Samorządu Szkolnego
adres e-mailowy: natiwan@gmail.com

mgr Joanna Janik-Kita
nauczyciel języka angielskiego, pedagog
adres e-mailowy: joanna.janik-kita@o2.pl

mgr Magdalena Janik
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog
adres e-mailowy: m.janik@vp.pl

mgr Renata Kania
nauczyciel języka polskiego, logopeda
adres e-mailowy: kan.renata@o2.pl

s. mgr Urszula Kosicka
nauczyciel religii
adres e-mailowy: urszulak9@gmail.com

mgr Małgorzata Koszyk
nauczyciel plastyki i edukacji przedszkolnej,
adres e-mailowy: malgorzata_koszyk@o2.pl

mgr Barbara Kwit
nauczyciel biologii i matematyki
adres e-mailowy: barbarak2@vp.pl

mgr Jarosław Machynia
nauczyciel historii i wychowania fizycznego
adres e-mailowy: jaroslaw.machynia@o2.pl

mgr Maria Młynarczyk
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, pedagog specjalny
adres e-mailowy: mlynmaria@wp.pl

ks. mgr Kazimierz Matusik
nauczyciel religii
adres e-mailowy: kmatusik@interia.pl

mgr Małgorzata Opiela
nauczyciel geografii i przyrody
adres e-mailowy: malgorzataopiela@wp.pl

mgr Lucyna Pazdur
nauczyciel fizyki
adres e-mailowy: lucyna_pazdur@o2.pl

mgr Monika Płachta
nauczyciel muzyki, edukacji wczesnoszkolnej
adres e-mailowy: plachta_monika@o2.pl

mgr Katarzyna Pławecka
nauczyciel chemii
adres e-mailowy: katarzynalyszczarz@interia.eu

mgr Wioleta Setlak-Wojtas
nauczyciel języka polskiego
adres e-mailowy:wiola.setlak@poczta.onet.pl

mgr Joanna Sławek
nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda
adres e-mailowy:

mgr Halina Ujejska
nauczyciel historii
adres e-mailowy: halstan@op.pl

mgr Karolina Wolf
psycholog
adres e-mailowy:

mgr Maria Zoń
nauczyciel matematyki – emerytowany
adres e-mailowy: maria.zon@o2.pl

mgr Stanisław Zoń
nauczyciel przyrody, edukacji informatycznej, informatyki, techniki,
administrator strony internetowej szkoły
adres e-mailowy: stazon@wp.pl

mgr inż. Zdzisława Zoń
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – emerytowany
adres e-mailowy: zonz@wp.pl

Uwaga! Aktualny Terminarz Indywidualnych Spotkań Nauczycieli z Rodzicami do pobrania w dziale Dokumenty Informacje.