Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://spnr2siekierczyna.pl
Data publikacji strony internetowej: 16.09.2011 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020 r.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • niektóre elementy nie mają widocznego fokusa i nie wyróżniają się po wybraniu ich klawiaturą.
 • niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek w prawym górnym rogu strony przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększenia liter
 • podwyższony kontrast z możliwością wybrania koloru tła
 • podkreślane linki
 • podświetlane linki
 • możliwość wyświetlenia w formie negatywu
 • reset ustawień

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji dostępności. 
Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym spnr2siekierczyna@neostrada.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48183329897.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności składać można tą samą drogą.

Informacje na temat procedury odwoławczej. 
Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie;
Siekierczyna 326; 34-600 Limanowa.

 1. Budynek szkoły jest zlokalizowany na terenie wiejskim. Wybudowany został w 1976 roku.
 2. Posiada dobrą dostępność komunikacyjną (dot. komunikacji publicznej i prywatnej).
 3. W otoczeniu znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz barierki ochronne od drogi powiatowej.
 4. Obok szkoły przy drodze powiatowej są miejsca parkingowe. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście do budynku jest oświetlone i łatwe do odnalezienia.
 6. Strefa wejściowa do budynku oraz miejsca wokół budynku są utwardzone bez nierówności.
 7. Przed drzwiami budynku znajduje się przestrzenie do manewrowania wózkiem inwalidzkim.
 8. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Dostęp do budynku zapewniają schody (w linii prostej) wyposażone w poręcze .
 10. Drzwi wejściowe w budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Pracownicy szkoły pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami dostać się do środka oraz załatwić potrzebne sprawy.
 11. Wewnątrz budynek posiada 3 kondygnacje i 2 klatki schodowe.
 12. Brak w budynku urządzeń do komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych (np. winda, pochylnia, platforma schodowa).
 13. Budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych oraz wygenerowanego pomieszczenia dla rodzica (opiekuna z dzieckiem).
 14. Dostęp do pomieszczeń na poziomie parteru i piętra jest bez barier architektonicznych (bez progów). Korytarze w budynku są szerokie i przestrzenne. Na piętro prowadzą schody zabezpieczone barierkami i poręczami.
 15. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 16. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 17. Na każdej kondygnacji znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
 18. Krawędzie schodów zostały wyposażone w taśmę kontrastową (żółto-czarną).
 19. W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) znajduje się korytarz wyłożony wykładziną termozgrzewalną, który pozbawiony jest progów i nierówności.
 20. Budynek nie posiada wind.
 21. Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem/asystującym. Warunkiem wejścia do budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.
 22. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.