Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny „A”
Wychowawca: mgr Małgorzata Koszyk

Rada Rodziców:

  • Przewodniczący: Beata Micyk
  • Zastępca: Barbara Hutek
  • Skarbnik: Kinga Florek

Oddział przedszkolny „B”
Wychowawca: mgr Joanna Sławek

Rada Rodziców:

  • Przewodniczący: Stefania Majda
  • Zastępca: Marzena Wojtas
  • Skarbnik: Sylwia Król