Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny „A”
Wychowawca: mgr Małgorzata Koszyk

Rada Rodziców:

  • Przewodniczący: Stefania Majda
  • Zastępca: Dorota Wojtas
  • Skarbnik: Anna Michałek

Oddział przedszkolny „B”
Wychowawca: mgr Monika Baran

Rada Rodziców:

  • Przewodniczący: Stefania Majda
  • Zastępca: Marzena Wojtas
  • Skarbnik: Sylwia Król