Klasa 3

Wychowawca: mgr Magdalena Janik

Samorząd klasowy:

Przewodniczący: Tomasz Oleś
Zastępca: Grzegorz Majda
Skarbnik: Michał Dudek

Klasowa Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Kinga Tobiasz
Zastępca przewodniczącej: Renata Oleś
Skarbnik: Mariola Matras