Samorząd

Opiekun: mgr Natalia Iwan

Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Dominika Młynarczyk
Zastępca Przewodniczącego: Michał Pałka
Skarbnik: Anita Hybel
Sekretarz: Blanka Tokarczyk