Pracownicy obsługi szkoły

Pani Irena Biernat

Pani Maria Młynarczyk

Pan Ryszard Młynarczyk