Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca Rady Rodziców:
Pani Beata Szymoniak
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców:
Pani Marta Szumilas
Sekretarz Rady Rodziców:
Pani Marta Piastusińska
Skarbnik Rady Rodziców:
Pani Kinga Tobiasz


Członkowie Rady Rodziców:

Pani Stefania Majda
Pani Aneta Kuna
Pani Beata Micyk
Pani Renata Tokarczyk
Pani Renata Oleś
Pani Marta Młynarczyk