Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
rok szkolny 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców:
Pani Agnieszka Król
Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:
Pani Marta Szumilas
Sekretarz Rady Rodziców:
Pani Kinga Tobiasz
Skarbnik Rady Rodziców:
Pani Beata Szymoniak
Członkowie Rady Rodziców:
Pani Anna Garwol
Pani Beata Micyk
Pani Renata Tokarczyk
Pani Wanda Opiela
Pani Barbara Biernat
Pani Teresa Nowak