Zakończenie roku szkolnego 2013-2014

      Możliwość komentowania Zakończenie roku szkolnego 2013-2014 została wyłączona

Zakończył się kolejny pracowity rok w szkole. Tradycyjnie po uroczystym przekazaniu sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, złożeniu ślubowania przez szóstoklasistów nastąpiło wręczenie świadectw i wyróżnień. Pani dyrektor szkoły dziękowała nauczycielom i rodzicom za bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie, uczestnictwo w życiu tej szkoły, troskę o dobro dzieci nie tylko w zdobywaniu ich wiedzy, ale przede wszystkim w ich właściwym wychowaniu. Następnie przyszedł czas na występ artystyczny, podczas którego we wzruszających słowach przekazali wyrazy wdzięczności za długie lata przebywania w szkole. W dowód wdzięczności za trud wniesiony w ich nauczanie i wychowanie Panu wychowawcy, Pani dyrektor mgr Józefie Setlak i nauczycielom wręczyli kwiaty. Następnie absolwentów pożegnali już na wesoło ich młodsi koledzy i koleżanki z klasy piątej. Po zakończeniu akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw.