„Odblask już o zmierzchu świeci – pamiętają w Siekierczynie dzieci”

      Możliwość komentowania „Odblask już o zmierzchu świeci – pamiętają w Siekierczynie dzieci” została wyłączona

W dniu 13 października 2014 roku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie gościła Pana mgr. inż. Marka Boruckiego, przedstawiciela Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Na spotkaniu z uczniami naszej szkoły odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa drogowego dzieci. Najpierw przypomniano przepisy drogowe regulujące ruch pieszy oraz zaprezentowano znaki drogowe, które dotyczą pieszych. Następnie przypomniano zasady bezpiecznego przemieszczania się pieszych po chodniku i po poboczu. Z kolei zaprezentowano wzorowo wyposażony rower, za pomocą którego można uczestniczyć w ruchu drogowym. Również wskazano przepisy drogowe ujmujące zasady zdobywania karty rowerowej i motorowerowej. Na zakończenie niezwykle ciekawej prelekcji uczniowie wyposażeni zostali w kamizelki odblaskowe, w których bezpiecznie mogą poruszać się po ulicy w drodze do szkoły i z powrotem. Małe odblaski – „odblaskowe buzie” dzieci umocowały przy plecaku. Przy tej okazji wszyscy zgromadzeni mogli się przekonać, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa mają odblaski. Są niezwykle przydatne dla pieszego, bo przyczyniają się do dobrej jego widoczności, ale także kierowcy korzystają na nich, gdyż w odległości 150 m pieszy jest dobrze widoczny, a to pozwala prowadzącemu pojazd na właściwy manewr. Dzięki odblaskom możemy bezpiecznie brać udział w ruchu drogowym, nie tylko jako piesi, ale też jako kierowcy, o czym każdy uczestnik tego spotkania został w pełni przekonany. Na zakończenie wszystkie dzieci w odblaskowych kamizelkach, ze swoimi opiekunami włączyły się do ruchu drogowego i zademonstrowały prawidłowe przechodzenie przez ulicę w wyznaczonych miejscach przy szkole. W doskonałych humorach podziękowały za tak ciekawe i pouczające spotkanie, które utrwalono na pamiątkowych fotografiach.
Przy tej okazji, składamy serdeczne podziękowanie Panu mgr. Waldemarowi Olszyńskiemu Dyrektorowi Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Panu mgr. inż. Markowi Boruckiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie za ufundowanie wszystkim dzieciom naszej szkoły odblaskowych kamizelek oraz PZU za ufundowanie odblasków, bo „Odblask już o zmierzchu świeci – pamiętają w Siekierczynie wszystkie dzieci”. Pamiętajmy! Każdy, kto ma choć mały element odblaskowy przy plecaku, czy rowerze, jest bardziej widoczny dla kierowcy, a zatem bardziej bezpieczny.