Zakończenie roku szkolnego 2014-2015

      Możliwość komentowania Zakończenie roku szkolnego 2014-2015 została wyłączona

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas…” – tymi słowami rozpoczęła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014-2015 i pożegnania absolwentów dyrektor szkoły mgr Józefa Setlak. Zakończył się kolejny pracowity rok w szkole. Tradycyjnie po uroczystym przekazaniu sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, złożeniu ślubowania przez szóstoklasistów nastąpiło wręczenie świadectw i wyróżnień. Dyrektor szkoły dziękowała uczniom, nauczycielom za bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie w pracę szkoły. Słowa podziękowania skierowała do absolwentów podkreślając ich osobisty wkład w tworzenie życia tej szkoły, za otwartość, kreatywność i jakże ważny sukces na sprawdzianie po klasie szóstej. Wynik sprawdzianu był znacznie powyżej średniej w gminie, powiecie i województwie. Dziękowała również rodzicom, przedstawicielom klasowych rad rodziców i radzie rodziców, którzy wspierali szkołę dobrymi pomysłami, radami, włączając się w jej życie. Wszystkim pedagogom dyrektor szkoły dziękowała za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli nauczyciela. Wyraziła wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość, za bardzo dobre przygotowanie uczniów do sprawdzianu. Następnie przyszedł czas na występ artystyczny absolwentów szkoły, podczas którego we wzruszających słowach przekazali wyrazy wdzięczności za długie lata przebywania w szkole nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom. Następnie absolwentów pożegnali już na wesoło ich młodsi koledzy i koleżanki z klasy piątej. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły życzyła wszystkim uczniom, absolwentom, rodzicom i nauczycielom miłych, ciepłych i udanych wakacji obfitujących w ciekawe wydarzenia i wspaniałe przygody.