III Powiatowy Konkurs Krajoznawczo – Ekologiczno – Przyrodniczy

      Możliwość komentowania III Powiatowy Konkurs Krajoznawczo – Ekologiczno – Przyrodniczy została wyłączona

III Powiatowy Konkurs Krajoznawczo – Ekologiczno – Przyrodniczy odbył się 21 października 2015 r. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa i Koło Łowieckie „Szałas” w Ujanowicach. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Limanowskiego – pana Jana Puchały oraz Wójta Gminy Laskowa – pana Czesława Stanisławczyka. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o powiecie limanowskim, jego geografii, faunie i florze. Organizatorom zależało również na rozbudzeniu zainteresowań ekologicznych młodzieży oraz promocji i ochronie przyrody naszej małej ojczyzny. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i polegał na rozwiązaniu testu wyboru zgodnie z wymienioną wyżej tematyką (30 punktów) oraz strzelaniu z wiatrówki (10 punktów). Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. VI: Jakub Wojcieszczak i Paweł Tokarczyk. Uczniowie nasi otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie.