Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

      Możliwość komentowania Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 została wyłączona

23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym, a następnie w szkole rozpoczęła się akademia przygotowana przez uczniów klasy V. Dziękowali oni uśmiechem, słowem i piosenką za trud nauczania i wychowania: Pani Dyrektor, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor mgr Józefa Setlak, która dokonała podsumowania wyników nauczania, zachowania. Uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Dyrektor szkoły dziękowała wszystkim za miniony rok szkolny – uczniom, pedagogom, pracownikom obsługi, rodzicom, radzie rodziców, władzom samorządowym, sponsorom. Życzyła spokojnego odpoczynku oraz wakacji pełnych słońca. Na zakończenie uroczystości nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali nagrody dyrektora szkoły. Wszyscy uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich sal, aby otrzymać świadectwa i pożegnać się na dwa długie miesiące.

Wychodząc ze szkoły każdy uczeń został obdarowany słodyczami, o które zatroszczyło się parafialne Caritas, któremu serdecznie dziękujemy.
Do zobaczenia we wrześniu, bo „…lato, lato, lato czeka…”! SŁONECZNYCH i BEZPIECZNYCH WAKACJI!