Ślubowanie pierwszoklasistów

      Możliwość komentowania Ślubowanie pierwszoklasistów została wyłączona

16 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na członków społeczności szkolnej.
Pani Dyrektor oraz starsi koledzy z klasy czwartej – Justyna Saczka i Maciej Biernat powitali uczniów klasy pierwszej, życząc im wielu radosnych chwil w szkole, sukcesów w nauce i wzorowego zachowania.
Następnie dzieci zaprezentowały program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pani wychowawczyni Zdzisławy Zoń – wykazali się zdobytymi umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi.
Teraz przyszła kolej na złożenie uroczystego ślubowanie na sztandar szkoły w obecności rodziców oraz całej szkolnej społeczności. Po ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała pasowania każdego z nich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie.
Z okazji tej doniosłej uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe Dyplomy Pasowania na Ucznia oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców, które wręczyła pani Przewodnicząca Barbara Biedroń.
Następnie obyło się uroczyste przyjęcie uczniów do szkolnej biblioteki, którego dokonała pani bibliotekarka Halina Ujejska. Z tej okazji uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Po uroczystości uśmiechnięci i zadowoleni pierwszoklasiści udali się wraz ze swoimi rodzicami na słodki poczęstunek.