Dzień babci i dziadka

      Możliwość komentowania Dzień babci i dziadka została wyłączona

W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w harmonogram uroczystości szkolnych.
Tegoroczna impreza odbyła się 22 stycznia 2018 r. Na wstępie pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich gości i złożyła życzenia licznie przybyłym babciom i dziadkom.
Część artystyczna rozpoczęła się od występu Grupy Kolędniczej z Gwiazdą, która zaprezentowała regionalne kolędy i pastorałki lachowskie.
Następnie dzieci z klas 0 – III przedstawiły montaż słowno – muzyczny, przygotowany pod kierunkiem swoich wychowawców. Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe związane tematycznie z Dniem Babci i Dziadka. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki.
Na koniec dzieci wręczyły swoim gościom własnoręcznie przygotowane laurki i zaprosiły na poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Kochanym babciom i dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu.
Szczególne podziękowania kierujemy do rady rodziców klasy trzeciej, która zaangażowała się w organizację tego przedsięwzięcia.